Wyrok w sprawie o wykup przez Skarb Państwa tzw. resztówki / 2015-11-19

Kończąc czteroletni spór sądowy Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko reprezentowane przez kancelarię w procesie o zobowiązanie Skarbu Państwa do wykupienia tzw. resztówki pozostałej po wywłaszczeniu pod drogę publiczną. Wyrok jest prawomocny i zapewnia klientom kancelarii nabycie przez Skarb Państwa pozostawionej im po wywłaszczeniu części nieruchomości, która nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele.